Lei av å grave i stykker rør og kabler?

ABAS tilbyr kabelsøker som finner spenningsfrie og strømførende kabler, rør og kumlokk nedgravd i bakken.
Kabelsøkeren er rask og enkel å bruke, gir deg også retning og dybde informasjon på nedgravde rør og kabler.

Kabelsøker for nedgravde kabler og rør

Kabelsøkeren benytter ufarlige radiosignaler til å lokalisere kabler og rør opptil flere meter ned i bakken.
Kabelsøkeren har ingen display men bruker lydsignaler når skjulte kabler og rør er blitt fanget opp av søkeren.  

Alle kabler og metallrør er befengt med høyfrekvente støystrømmer og omgir seg med et magnetisk støyfelt som gjør det mulig å lokalisere dem.

De sterkeste signalene stammer fra aktive strøm og telekabler, men også spenningsløse og utilkoblede kabler lar seg påvise ved at de virker som antenner og plukker opp og konsentrerer signaler fra omgivelsene.

Plastrør og fiberkabel lar seg ikke påvise.

Pris: NOK 7500 + mva.

TEKNISKE DATA:  
Frekvensområde:  133kHz +/- 7,5kHz
Lengde:  1 meter
Vekt: 0,4 kg
Brukstemperatur:  -20 til+50ºC
Batteri:               9V/6LR61 (ca. 20 timer drift)
Audiokontakt:       3,5mm Stereo (øretelefoner følger med)

Forsterket Sender

Når trenger man en forsterket sender?

En forsterket sender er nyttig å ha når signalet fra kabelen man prøver å finne er for svakt eller overdøves av støy fra nabokabler, eller man ønsker å skille ut en enkelt kabel blant flere.
(eget pipesignal)

Senderen legges på bakken over den nedgravde kabelen. Kabelen motar signaler fra senderen og blir søkbar av kabelsøkeren inntil 300 meter avstand.

Pris: NOK 5000 + mva.

TEKNISKE DATA:  
Frekvensområde:  133kHz +/- 2kHz
Mål sender Ø18x280mm
Mål batterirør Ø20x260mm
Vekt samlet: 0,4 kg
Batterier:               4x1,5V (AA-batterier)