PQI 380 Kvalitetsindikator for kontroll under og etter legging av ny asfalt

Blomenröhr Maskinhengere med forventet levetid over 20 år

RAPID mobil betong/blandestasjon på belter

FMA Ullrich Hot-mix asfalt-siloer i drift hos Veidekke

MOBA Varmekamera/IR-Skanner for kontroll ved legging av ny asfalt

PRODUKTER OG TJENESTER FRA ABAS A

Asfalt-siloer
Hot-mix fullautomatiske siloer med ulike vektsystemer. Kapasitet: 20-1200 tonn

Betong -/blandestasjoner
Mobile stasjoner på hjul eller på belter. Kapasitet 40-120m³/time

Maskinhengere med justerbare ramper
Lav lastehøyde med eller uten vipp, 2-25 tonn

Kvalitetskontroll av asfalt, betong m.m. (ikke radioaktiv)
Utførte målinger med GPS-tid/dato/posisjon, prosjektnavn, stedsnavn, prosjektansvarlig m.m. blir lagret i Excel-format for enkel konvertering til ulike grafer
PQI 380 Kvalitetsindikator viser densitet, hulrom og temperatur innen 1-3 sekunder.
Kontrollmåleren er ikke radioaktiv og brukes hovedsakelig til å kvalitetssikre valse-arbeidet på varm bearbeidende asfalt. 
SDG 200 viser tørr og våt densitet, hulrom, fuktighet (%) og temperatur for jord, bærelag og for sementbundet materiale.

Temperatur-/ IR-Skanner for kontroll under asfaltlegging
MOBA Nivellering-/Materialstyring til utleggere, fresere og annet mobilt utstyr

Service og delelager
Vi lagerfører produkter og reservedeler i våre lokaler på Reistad. I tillegg utfører vi årlig kalibrering, service og programoppdatering på kontrollmålerene PQI 380 og SDG 200